Ordinary Generator 50KW - Zhao Qing Kun Peng Power Co., Ltd